Duyurular

Sarıgöl Belediyesi Haziran 2021 Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

28 Mayıs 2021 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi gereğince 2021 yılı Haziran ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.06.2021 Salı günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

                Kamuoyuna duyrulur.

               Sedat ULU

               Belediye Başkanı V.


 

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.


 

GÜNDEM:

1-Çanakçı Mahallesi tapunun 117 ada 5 parsel, Bereketli Mahallesi 104 ada 2 parsel, Çimentepe Mahallesi 768 parsel, Çimentepe Mahallesi 775 parsel ve Çimentepe Mahallesi 116 ada 3 parsel üzerinde bulunan şerhlerin kaldırılması ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Özpınar Mahallesi tapunun 110 ada 8 parsel ve 110 ada 1 parsel üzerinde bulunan şerhlerin kaldırılması ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

4-Çimentepe Mahallesi tapunun 102 ada 1 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-Sarıgöl Merkez329 ada 3 parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

6-İçkili Yer bölgesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

7-Fen İşleri Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 27.05.2021 tarih ve 1254 sayılı tahribat bedeli ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 27.05.2021 tarih ve 1255 sayılı şerh terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 27.05.2021 tarih ve 1257 sayılı Bahadırlar Mahallesi 2365 parselin devir işlemi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 27.05.2021 tarih ve 1258 sayılı Tırazlar Mahallesi 108 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın sondaj yeri olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz tahsisi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

11-2021 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.